Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB)

+420 607 656 769
kuta@email.cz
Grafická 37, Praha 5

Energeticky pasivní domy

Provádím návrhy, výpočty a posouzení staveb z hlediska požadavků na energeticky pasivní budovy dle ČSN EN ISO 13790, TNI 73 0329 (a TNI730330) i dle PHPP:

  • Ekologicko-ekonomická optimalizace návrhu pasivního domu (na přání v PHPP).
  • Výpočet měrné roční spotřeby tepla na vytápění dle ČSN EN ISO 13790, popř. TNI 73 0329 (TNI 73 0330)
  • Posouzení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí dle ČSN 730540-4
  • Výpočet střední hodnoty součinitele prostupu tepla dle ČSN 730540-2
  • Hodnocení kvality vzduchu a tepelné ztráty výměnou vzduchu
  • Výpočet neobnovitelné primární energie (popř. potřeby primární energie dle TNI 73 0329 (TNI 73 0330))
  • Výpočet nejvyšší tepeloty vzduchu v pbytové místnosti v letním období dle ČSN EN ISO 13792, ČSN 730540-2

a další tepelně-technická posouzení včetně zatřídění objektu podle TNI 730329 a TNI 730330.

pasivní dům