Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB)

+420 607 656 769
kuta@email.cz
Grafická 37, Praha 5

Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB)

dle §6a zákona č. 406/2000 Sb. v pozdějším znění zákona č. 318/2012 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb.

Vypracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) pro účely stavebního povolení a ohlášení, prodeje a pronájmu nemovitostí, popř. optimalizace tepelně technického návrhu stavby. Máme již velké zkušenosti s vypracováváním a proto poskytujeme i technickou poradnu.

 • Orientační ceny za vypracování průkazu:
 • pro rodinné domy ...... 4000-5000,- Kč (maximální částka, přízemní RD bez podkroví 4000 Kč)
 • ostatní objekty (cena se liší dle velikosti, účelu, využití technologií v budově a kvality podkladů dodaných k vypracování):
  • novostavby ostatních budov o celkové ploše méně než 1000 m2......4 - 15 000 Kč
  • novostavby ostatních budov o celkové ploše nad 1000 m2......10 - 30 000 Kč
  • rekonstrukce ostatních budov o celkové ploše nad 1000 m2......5 - 18 000 Kč
 • při prodeji a pronájmu nemovitostí:
  • byty...... od 1900 Kč
  • rodinné domy (stávající objekty)......3800 - 5000 Kč
  • bytové domy (stávající objekty)......5000 - 15000 Kč
  • ostatní objekty......dle individuelní cenové kalkulace
  • základní zaměření objektu (pokud neexistuje projektová dokumentace)......od 2000 Kč (platí pro RD)

Výrazné množstevní slevy.

Ceny jsou smluvní, ceny jsou včetně DPH Doba vypracování: Obvykle do 10 dnů (po dohodě možno i v kratší lhůtě, u menších objektů např. do 2-3 dnů).

PENB

Jaké podklady budu od Vás potřebovat (týká se jen rodinných domů, pro ostatní budovy je potřeba dokumentace podrobnější):

 • Obecné: Adresa budovy, parcelní číslo, provozovatel
 • Provozní: počet osob v budově
 • Výkresovou dokumentaci:
  • stavební výkresy včetně skladeb konstrukcí a typu oken v rozsahu snadného zjištění ploch konstrukcí včetně velikosti oken
  • projekt elektro (zejména příkon pro osvětlení-stačí technická zpráva)
  • projekt zdravotechniky (stačí technická zpráva)
  • projekt vytápění
  • projet vzduchotechniky (pokud je v budově vzduchotechnika)

V případě že neexistuje projektová dokumnetace, je možné provést místní zaměření objektu jen v nezbytně nutném rozsahu potřebném pro vypracování průkazu a to za minimální cenu.

Způsob dodání podkladů:

 • elektronicky ve formátu pdf, dwg nebo jiném zaslaném e-mailem (preferuji)
 • osobně na níže uvedených pobočkách (po telefonickém kontaktu)
 • poštou

Průkaz standardně dodávám ve 2 vyhotoveních (jeden na stavební úřad nebo pro relitní kancelář a jeden k archivaci pro majitele nemovitosti), další vyhotovení na požádání zdarma.

Platnost průkazu je 10 let, po tuto dobu ho musíte archivovat a prokázat se jím při prodeji nebo pronajmu domu. Průkaz obsahuje kromě grafického znázornění energetické třídy budovy ještě podrobný protokol a grafické znázornění spotřeby všech energií v průběhu roku.