Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB)

+420 607 656 769
kuta@email.cz
Grafická 37, Praha 5

Odborné posudky pro dotační program
"ZELENÁ ÚSPORÁM"

Provádím všechny potřebné výpočty nutné k podání žádosti z dotačního programu "Zelená úsporám" pro kategorie A, B i C:

 • výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění dle ČSN EN ISO 13790, TNI 73 0329 a TNI 73 0330
 • základní tepelně-technické posouzení stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0540: 2011
 • vyplnění a potvrzení "krycího listu" žádosti o dotaci
 • výpočty tepelných ztrát dle ČSN EN 12831 a ČSN 73 0540
 • návrhy solárních kolektorů včetně potřebných výpočtů

Provádím i potřebné výpočty pro pasivní domy.

Ing. Robert Kůta - číslo autorizace ČKAIT: 0010411

Orientační ceny za vypracování výpočtů:

 • pro rodinné domy 10 000 Kč (včetně DPH)
 • pro bytové domy 15 000 Kč (včetně DPH)
 • pro pasivní domy 20 000 Kč (včetně DPH)

Tato částka je plně proplácena SFŽP po úspěšném podání žádosti, takže vás to nestojí nic!

Mám 100 % úspěšnost v podávání žádostí, nic mi nevrací!

Doba vypracování: Obvykle do 14 dnů od dodání kompletních podkladů.

Jaké podklady budu od Vás potřebovat :

 • Výkresovou dokumentaci pro stávající stav (před zateplením) a pro stav po zateplení:
 • Stavební výkresy (půdorysy, řezy, situace) včetně skladeb konstrukcí v rozsahu snadného zjištění ploch konstrukcí včetně velikosti oken, rozsah by měl přibližně odpovídat projektové dokumentaci pro stavební povolení nebo ohlášení.
 • Přesně specifikované typy výrobků, použitých na zateplení, výrobek musí být uveden v "Seznamu výrobků a technologií".

Všechny práce s danými výrobky musí provádět certifikovaná firma zapsaná v "Seznamu odborných dodavatelů".

Pokud všechny základní obvodové konstrukce (okna, fasáda, střecha, zateplení podlahy) neprovede certifikovaná firma z certifikovaných výrobků nelze o dotaci žádat!

Způsob dodání podkladů:

 • Elektronicky ve formátu pdf, dwg nebo jiném zaslaném e-mailem (preferuji)
 • Osobně na níže uvedených pobočkách (po telefonickém kontaktu)
 • Poštou