Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), projekty TZB

+420 607 656 769
kuta@email.cz
Grafická 37, Praha 5

Průkazy energetické náročnosti budovy (PENB)

dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 264/2020 Sb.

Vypracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB) pro účely stavebního povolení a ohlášení, prodeje a pronájmu nemovitostí, popř. optimalizace tepelně technického návrhu stavby. Máme již velké zkušenosti s vypracováváním a proto poskytujeme i technickou poradnu.

 • Orientační ceny za vypracování průkazu:
 • pro rodinné domy ...... od 4000,- Kč
 • ostatní objekty (cena se liší dle velikosti, účelu, využití technologií v budově a kvality podkladů dodaných k vypracování):
  • novostavby ostatních budov o celkové ploše méně než 1000 m2......od 4000 Kč
  • novostavby ostatních budov o celkové ploše nad 1000 m2......od 8000 Kč
  • rekonstrukce ostatních budov o celkové ploše nad 1000 m2......od 8000 Kč
 • při prodeji a pronájmu nemovitostí:
  • rodinné domy (stávající objekty)......od 4000 Kč
  • bytové domy (stávající objekty)......od 8000 Kč
  • ostatní objekty......dle individuelní cenové kalkulace
  • základní zaměření objektu (pokud neexistuje projektová dokumentace)......od 2000 Kč (platí pro RD)

Výrazné množstevní slevy.

Ceny jsou smluvní, ceny jsou včetně DPH. Doba vypracování: Obvykle do 10 dnů (po dohodě možno i v kratší lhůtě, u menších objektů např. do 3 dnů).

PENB

Jaké podklady budu od Vás potřebovat (týká se jen rodinných domů, pro ostatní budovy je potřeba dokumentace podrobnější):

 • Obecné: Adresa budovy, parcelní číslo, provozovatel
 • Provozní: počet osob v budově
 • Výkresovou dokumentaci:
  • stavební výkresy včetně skladeb konstrukcí a typu oken v rozsahu snadného zjištění ploch konstrukcí včetně velikosti oken
  • projekt vytápění
  • projekt zdravotechniky (stačí technická zpráva)
  • projekt elektro (zejména příkon pro osvětlení-stačí technická zpráva)
  • projet vzduchotechniky a chlazení (pokud jsou v budově)

V případě že neexistuje projektová dokumnetace, je možné provést místní zaměření objektu jen v nezbytně nutném rozsahu potřebném pro vypracování průkazu a to za minimální cenu.

Způsob dodání podkladů:

 • elektronicky ve formátu pdf, dwg nebo jiném zaslaném e-mailem (preferuji)
 • osobně na níže uvedených pobočkách (po telefonickém kontaktu)
 • poštou

Průkaz standardně dodáváme ve 3 vyhotoveních, další vyhotovení na požádání.

Platnost průkazu je 10 let, po tuto dobu ho musíte archivovat a prokázat se jím při prodeji nebo pronajmu domu. Průkaz obsahuje kromě grafického znázornění energetické třídy budovy ještě podrobný protokol a grafické znázornění spotřeby všech energií v průběhu roku.